بالون آی تی قصد دارد با همکاریشما عزیزان اقدام به شبکه فروش زنجیره ای نماید.

بزودی جزئیات آن را منتشر خواهیم کرد.